Regressionsterapi

Regression betyder tilbageføring i tid. I regressionsterapi vil du opleve begivenheder fra din fortid som du måske har glemt eller som står utydeligt i erindringen.

Regressionsterapi foregår i hypnose og hvis du har et problem, vil du typisk genopleve situationer der har forårsaget en uhensigtsmæssig adfærd eller overbevisninger der begrænser dig.

Hvis du fx har oplevet at blive mobbet, hånet eller svigtet som barn, kunne det der blev sagt til dig dengang have sat sig fast i dig. Eller du gjorde dig måske tanker om dig selv som var usande; fx at du ikke var god nok. Hvis du har tænkt denne tanke mange gange nok bliver den til en overbevisning – en overbevisning som vil påvirke dit selvværd.

I regressionsterapien vil den negative følelse blive adskilt fra begivenheden og du vil blive tilført ressourcer ved hjælp fra dit ubevidste sind. Herved bliver de traumatiske oplevelser forløst, så du kan genvinde din frihed og leve dit liv fremadrettet.

Regression og terapi i symboler

”Det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom”

Dette citat af psykiateren Carl Gustav Jung dækker meget godt betydningen af den terapeutiske regressionsproces: Ved at ændre på opfattelsen af dine erindringer, ændre du også din indre tilstand i dette nu.

Du kan selvfølgelig ikke ændre det der faktisk er sket, men du kan lære at se det fra et andet og mere konstruktivt perspektiv. Dette nye perspektiv vil gøre det lettere at anerkende dit livsvilkår og herved acceptere det der er nu. Når du accepterer det der er, favner du det også; og når du favner det der er, favner du også dig selv.

Spirituel regression

Det er også muligt med hypnotisk regression at blive ført tilbage til et tidligere liv eller til tilstanden mellem livene. Ud fra et terapeutisk synspunkt er det ligegyldigt om du tror på at vi reelt har flere liv eller kun det ene vi har nu. Uanset om du betragter oplevelsen som virkelig eller som en metafor vil du kunne få stor gavn af processen. Den vil udvide dit syn på dit liv og give dig mere forståelse, indsigt og harmoni.

Læs mere om spirituel regression her:

Regressionsterapi i symboler