Hypnose & vrede

Vrede er en fuldstændig naturlig følelse som alle oplever i mere eller mindre grad. Den kan både være sund og usund. Hvis den er usund, er den blevet en destruktiv kraft, som kan ytre sig ukontrollabelt og eksplosivt. Dette kan føre til meget smerte for dig selv og andre – både emotionelt og fysisk.

Vreden kan opstå både af indre og ydre årsager. Det kan både være erindringer om tidligere traumatiske begivenheder der har involveret overgreb eller svigt, eller en situation eller person der trigger følelsen.

Hypnose og vrede via knyttende næve

Den instinktive måde at udtrykke vrede på er gennem aggression. Vrede er en naturlig respons på trusler. Den igangsætter kraftfulde, aggressive følelser og adfærd, som gør at vi kan forsvare os selv når vi bliver angrebet. Derfor er vrede nødvendig for overlevelse.

Den sunde vrede

Den sunde vrede ytrer sig ved evnen til at sige nej. Herved sætter du grænser og udtrykke dit behov. Den sunde vrede er også gavnlig hvis du ønsker at hæve dig over endnu værre følelser som for eksempel magtesløshed, depression, frygt, håbløshed, sorg, skyld, uværdighed eller jalousi. Vreden vil her give dig et boost af energi så du kommer ud af den magtesløse følelse.

hypnose og vrede via symbol

Den usunde vrede

Den usunde vrede er en af egoets beskyttelsesmekanismer. Egoet har som sådan ikke noget at gøre med egoisme. Det er en nødvendig  del af det at være menneske, og hjælper os til at fungere i en fysisk verden, hvor overlevelse og trusler kan være en del af dagsordenen.

Typisk er vreden rettet mod noget uden for os selv. Hvis noget ikke passer os. Hvis noget ikke er i overensstemmelse med det som vi forventer. Hvis vores behov ikke bliver opfyldt. Den emotionelle skala går her fra magtesløshed til fustration til irritation til vrede til raseri. En eksplosiv cocktail ingen er tjent med. Ikke mindst dig selv.

Vrede rettet mod dig

Omvendt kan du også opleve at vreden er rettet mod dig. Hvis dette er tilfældet har du sikkert brug for metoder til at takle din frygt eller manglende selvtillid. Vrede kan være meget destruktivt , og hvis du oplever verbale, emotionelle eller fysiske overgreb, vil du sikkert have brug for strategier til enten at håndtere dem eller slippe væk fra overgrebene. Uanset om du er den der påfører eller modtager smerte, skal du vide at det er muligt at slippe ud af den onde spiral, ved at bevidstgøre og transformere det der er årsagen til den.

hypnose vrede behandling via symbol

Du har magten

Det er dig selv der er ansvarlig for dine følelser. Ikke dine omstændigheder eller andre mennesker. Og det er godt. For det betyder at du kan tage magten tilbage til dig selv, og være herre over din egen indre tilstand, uafhængigt af andre mennesker og situationer.

Det første skridt på vejen til at slippe fri af den usunde vrede i dit liv er at anerkende den. Hvis du stadig læser dette, og oplever at vreden er et problem i dit liv, har du allerede taget det første skridt til en forandring.

Hvordan hjælper hypnose mod vrede?

Hvis du oplever at vreden er et problem for dig eller dine omgivelser, kan hypnoseterapi være en effektiv metode til at transformere den på, så den får et andet og mere konstruktivt udtryk. Hypnose er en hurtig og effektiv måde at få adgang til det ubevidste sind; og da det er her at vreden kommer fra, er det også her at vreden kan behandles og bevidstgøres. Gennem hypnose og regressions-terapi kan vi finde årsagen til vreden, og herved forløse den. Du vil også få metoder til impulsstyring, der vil gøre det lettere for dig at dirigere din energi konstruktivt, så du undgår at påføre dig selv eller andre skade. Du vil derved tage magten tilbage til dig selv, så det ikke længere er andre mennesker eller situationer der bestemmer din indre følelsesmæssige tilstand.

Behandlingen foregår i København og på Falster.