Hypnose & traumer

Traumer er kraftige stressreaktioner der kan komme som følge af en traumatisk begivenhed. Det kan for eksempel være:

  • Overfald
  • Voldtægt og seksuelt misbrug
  • Trafikuheld
  • Overværelse af dødsfald
  • Krigsoplevelser
  • Skilsmisse
Traumer med sort kvinde løbende i tunnel

Oplevelsen kan udvikle sig til PTSD eller posttraumatisk stresssyndrom som kan udtrykke sig ved ukontrollabel aggression, depression, fortvivlelse, søvnløshed, angst, hallucinationer, koncentrationsbesvær, panik og alkohol og stofmisbrug.

Hypnose har vist sig at være en meget effektiv metode til at behandle traumer og PTSD. Der er flere virkningsfulde teknikker til at behandle både intensiteten og hyppigheden af stressreaktionen. Hypnoseterapien virker ved at formindske den følelsesmæssige belastning, men på en måde så erindringen om oplevelsen stadig er der. Det er vigtigt at bibeholde hukommelsen om begivenheden og få den integreret på en positiv måde i dit liv.

Hypnoseterapien ændre på opfattelsen af den traumatiske begivenhed, og kan bringe håb og forløsning, som igen kan bidrage til mere fred og harmoni i dit liv.

Behandlingen foregår i København og på Falster.