Hypnose & selvværd og selvtillid

Selvværd og selvtillid kan forbedres markant med hypnose.

Hvis du har følelsen af ikke at være god nok, eller ikke gøre tingene godt nok, lider du sandsynligvis af lavt selvværd eller selvtillid.

Udtrykkene selvtillid og selvværd bliver ofte blandet sammen. Selv om selvtillid er forbundet med selvværd er det to forskellige begreber. Kort sagt handler selvværd om den du tror du er, mens selvtillid handler om det du tror du kan.

selvværd og selvtillid som symbol

Hvad er selvværd

selvværd som symbol

Selvværd er den værdi du tillægger dig selv, det du tænker om dig selv og den måde du vurdere dig selv på.

Hvis du har et højt selvværd har du det godt med dig selv, og har grundlæggende positive tanker om dig selv. (Fx  Jeg er god nok som jeg er, eller Jeg fortjener at have det godt) Et højt selvværd giver styrken til at klare livets udfordringer, med en grundlæggende følelse af harmoni, glæde og tilfredshed.

Hvis du har lavt selvværd vil dine tanker om, og vurderinger af dig selv generelt være negative. ( Fx Hvor er jeg dog dum, Hvor er jeg grim,  Ingen kan lide mig eller Det er også min skyld at…) Din opfattelse af dig selv er at du er utilstrækkelig, forkert og ikke god nok. Lavt selvværd påvirker hele dit livssyn og din tilgang til livet.

 

Hvad er selvtillid

Selvtillid handler om hvor kompetent du føler dig, hvor god du synes du er til at præstere og hvor meget tillid du har til at du kan. Hvis du har god selvtillid har du let ved at prøve noget nyt, har ofte let ved at møde nye mennesker og har modet til at møde udfordringer. Du har et positivt syn på dine evner til at klare en opgave eller en situation.

selvtillid som symbol

Hvis du mangler selvtillid vil du ofte være meget kritisk og tvivlende overfor dig selv i forhold til om du kan magte en opgave. Du ser måske hele tiden fejl ved det du gør, og er lydhør over for andres kritik som du tager til dig som en bekræftelse på at din egen indre stemme har ret. ( Fx Det her klare jeg aldrig, Jeg kan aldrig finde ud af det eller Det her ender galt ) Du har måske en opfattelse af dig selv som en taber eller en fiasko, og at du er ude af stand til at opleve at du er god til noget. Den negative tænkning optræder nu som en indre kritisk stemme der skaber frygt for alt nyt, frygt for forandring, frygt for fiasko og sågar frygt for succes.

Hvor kan problemet komme fra?

Årsagen skal ofte findes i barndommen, hvor forældre eller rollemodeller har programmeret lavt selvværd ind i selvopfattelsen ofte gennem mangel på kærlighed, nærvær og anerkendelse, og manglende selvtillid gennem kritik og fordømmelse. Selvtilliden kan også lide et knæk senere i livet ved oplevelsen af nederlag til fx en eksamen, en fyring eller en skilsmisse.

Selvværd via mand med hænder over hovedet

Kendetegn ved mangel på selvværd og selvtillid

 • Følelse af at være en fiasko
 • Følelse af træthed
 • Følelse af håbløshed
 • Følelse af depression eller tristhed
 • Manglende motivation
 • Følelse af at være presset
 • Negativ tænkning
 • Mangel på gå på mod
 • Sensitiv overfor kritik
 • Følelse af at der ikke er noget at se frem til
 • Frygt for at lave fejl
 • Undgår ansvar
 • Frygt for at være sammen med andre
 • Frygt for at blive bedømt af andre

Din livskvalitet vil blive stærkt påvirket af mangel på selvværd og selvtillid, hvorfor det er vigtigt at søge hjælp inden det udvikler sig til fx stress, angst eller depression. Heldigvis kan der gøres noget ved det. Hypnoseterapi har vist sig at være en effektivt, let og skånsom måde at identificere og udfordre den ubevidst negative tænkning. Hypnoseterapien bevirker også positive forandringer ved at gå i dialog med det ubevidste sind og foreslå det at installere nye konstruktive overbevisninger som vil medføre en forøget følelse af selvværd og selvtillid.

Behandlingen foregår i København og på Falster.