Hypnose og depression

Depression er en meget udbredt lidelse i danmark. Omkring 500.000 danskere vil på et tidspunkt af deres liv opleve depression. For nogle vil depressionen kun komme en enkelt gang i deres liv. For andre kan den udvikle sig til en kronisk tilstand eller komme gentagne gange fx i form af vinterdepression.

Depression vist ved hule, få hjælp med hypnose

Hvad er depression

Det kan være en yderst hæmmende og ødelæggende tilstand for den generelle livskvalitet, med følelser af nedtrykthed og træthed med mangel på energi eller lyst eller til noget som helst. Ofte vil der også være problemer med selvværd og selvtillid, søvn- og koncentrations-besvær, skyldfølelser og selvmordstanker.

Selvom medicinering kan hjælpe for nogle er det langt fra i alle tilfælde at den har den ønskede effekt. Dertil kommer også at mange oplever bivirkninger ved medicinen. Traditionel psykoterapi kan have en god virkning for nogle, men kræver sædvanligvis langvarig behandling. Hypnoseterapi har vist sig at være et særdeles effektivt redskab til at behandle depression; specielt i forbindelse med andre psykoterapeutiske redskaber som fx kognitiv terapi eller NLP.

Negative følelser som sendebud fra dit ubevidste

Når du føler noget, kommer du i kontakt med den kendsgerning, at du føler det du gør, fordi du tror på, eller definere noget som sandt først. Så hvis du har en følelse af tristhed eller depression, kan du spørge følelsen: ”Hvad er det du vil vise mig? – Hvad er det jeg tror på om mig selv og min situation, for at føle som jeg føler?

Negative følelser er som sendebud fra dit ubevidste der siger: ”Hej – jeg vil lige gøre dig opmærksom på at du lader din energi strømme igennem et trossystem der ikke er i overensstemmelse med den du egentlig er – find ud af hvad det er”.

Når du til gengæld lader din energi strømme igennem et trossystem der er i overensstemmelse med den du egentlig er, vil du opleve følelser af glæde, kærlighed, frihed, begejstring og kreativitet. Så dine følelser gør dig opmærksom på om du er, eller ikke er, i overensstemmelse med dit indre selvs kernefrekvens.

Hypnose og depression

Hvordan hjælper hypnose

Hypnoseterapi hjælper dig med at finde de underliggende ubevidste mønstre der er årsag til følelsen af depression. Typisk er det ikke et traume der ligger til grund for følelsen, men mere et bestemt tankemønster med en tilknyttet overbevisning om dig selv og din situation der bestemmer hvad det er for en følelse du har. Så alle følelser er sekundære. Lad mig forklare det nærmere:

Installer nye overbevisninger med hypnose

De negative overbevisninger er som regel nogle vi har overtaget fra forældre, venner eller samfundet – og fordi det ikke er dine egne vil de tynge dig ned og trætte dig. Når du har identificeret en begrænsende overbevisning der før var ubevidst, og bragt det til din bevidste opmærksomhed at den ikke er din egen, vil den forsvinde.

Så når du kommer hos mig vil vi sammen finde ud af hvilke begrænsende overbevisninger du har, så du kan give slip på dem. Istedet finder vi nye der tjener dig bedre. Disse nye ressourcefulde overbevisninger kan du så gøre til dine egne. Det sker ved i hypnosen at lade dit ubevidste sind tage imod dem, og hjælpe dig til at integrere dem i dit liv.