Hypnose & angst

Angst er en følelse af nervøsitet, bekymring og frygt og kan være mere eller mindre hæmmende for din livskvalitet. Nervøsitet er ofte forbundet med bekymring for ikke at kunne leve op til forventninger. Frygt har som regel et objekt. Dvs. du ved hvad det er du er bange for, i modsætning til angsten hvor du ofte ikke ved det eller hvor følelsen kan være ubegrundet.

Nervøsitet er en normal menneskelig reaktion hvis vi fx skal til eksamen, et job interview eller træffe et vigtigt valg. Angst og panik kan derimod være så forstyrrende at det påvirker din evne til at leve et normalt liv.

 

Kvinde angst kiggende ud over rækværk

Forskellige typer af angst

  • Social (eller social fobi): Overvældende bekymring eller angst for sociale situationer – at blive kritiseret, observeret eller vurderet.
  • Generaliseret: Vedvarende, overvældende angst og bekymring. Forventninger om ulykke, tab og fiasko der kan dreje sig om fx penge, helbred, familie eller arbejde. Følelser af magtesløshed, mindreværd og skyldfølelse samt træthed og manglende energi.
  • Fobi: En irrationel frygt for en ting, en situation eller handling, som man derfor forsøger at undgå. Læs mere her.
  • Forventningsangst (angst for angsten): Angst ved forventningen om at blive udsat for det du er bange for. Dette føre til at du undgår det du frygter. Forventningsangst er ofte forbundet med panikangst og fobier.
  • Panikangst: Pludselig følelse af intens angst med voldsomme fysiske reaktioner som fx hjertebanken, forhøjet puls, hyperventilation, rysten, svedeture, brystsmerter, svimmelhed og frygt for at blive sindssyg eller dø. Panikangst ses ofte i forbindelse med PTSD og fobier.
  • OCD (Obsessive Compulsive Disorder eller tvangstanker): En angstlidelse hvor du vedvarende er plaget af tanker og frygten for dem, hvilket kan medføre tvangshandlinger, bestemte ritualer og routiner.

Naturlig og effektiv måde at komme af med angst

Hypnoseterapi er en naturlig og effektiv måde at gøre dig fri af de negative følelser. Du vil her igennem kunne opleve mere selvtillid, selvværd og frihed til at udtrykke og være den du virkelig er.

Under hypnosen vil du opleve at jeg kommer med forslag til dit ubevidste sind om at ændre de negative følelser der er forbundet med det der udløser reaktionen. Ved at finde årsagen til angsten er det muligt at lade dit ubevidste sind omfortolke oplevelsen, hvis det er et traume der har udløst den. Eller hvis det er begrænsende overbevisninger der er årsagen, så bevidstgøre dem og give slip på dem, og erstatte dem med nogle der er mere i overensstemmelse med den du egentlig er.

Jeg vil også lære dig selvhypnose og andre kognitive redskaber til, i din dagligdag, at få styr på angstskabende og bekymrende tanker. Du vil her igennem kunne skabe en mere nærværende, harmonisk og balanceret sindstilstand.

Behandlingen foregår i København og på Falster.