Hypnose & allergi og astma

Er du træt af at have allergi? Oplever du at det er umuligt at gå udenfor en dør når der er pollen i luften – eller at du ikke kan komme i nærheden af en kat – eller at du ikke kan spise de peanuts du ellers så godt kan lide, uden at næsen løber, du skal nyse eller det klør?

Hypnose er en efterprøvet og effektiv metode til at slippe af med de ubehagelige kropslige reaktioner, som  allergien medføre. Hvis du tænker over, hvorfor hypnose kan virke så effektivt, så lad mig forklare hvordan:

Forebyg allergi med hypnose - kvinde ved at nyse

Hvad er allergi

Allergi kommer hvis kroppen bliver udsat for nogle stoffer, som den ikke kan lide. Kroppen opfatter stofferne som farlige, hvorefter den producere antistoffer for at bekæmpe dem. Det er denne indre krig der medføre alle symptomerne som kløe, nysen, stoppet og løbende næse og problemer med vejrtrækningen.

Problemet er bare at stofferne som kroppen reagere så kraftigt imod er ufarlige og ikke nogen reel trussel. Hvilken trussel er der i virkeligheden fra blomsterstøv? Eller hvilken fare udgør en kat egentlig? Eller er der virkelig grund til at frygte en peanut?

Allergi og hypnose som symbol

Sandheden er at din krop ikke har nogen grund til at være bange for disse stoffer, og derfor behøver den heller ikke at reagere som den gør. Kroppen har simpelthen på et tidspunkt lavet den fejltagelse at forbinde noget harmløst med noget farligt.

På mange måder ligner allergi en fobi. Men hvor fobien afstedkommer en emotionel overreaktion, gør allergien det, at den afstedkommer en kropslig overreaktion. I begge tilfælde er ”truslen” imaginær, og forbundet med en negativ følelsesmæssig eller kropslig traumatisk oplevelse.

Hvad gør hypnose

I den hypnotiske tilstand vil det være muligt at komme med forslag til dit ubevidste sind om at forandre opfattelsen af stoffernes påvirkning fra farlig til harmløs. Det kan ske ved at bryde den associering som det ubevidste sind har lavet mellem den negative emotionelle oplevelse og indtagelsen af peanuts, eller som kroppen har lavet mellem pollen og forkølelsesvirus. På den måde vil din krop blive i stand til at opleve harmløse stoffer som netop det de er – harmløse, så du kan leve dit liv uden allergi.

Behandlingen foregår i København og på Falster.

Hvorfor allergi

Der er forskellige teorier der forklarer hvorfor allergi opstår: En teori der går på psykologisk-traumatisk betingning, er at en allergi eksempelvis for peanuts kan være opstået i barndommen, hvor du måske har spist peanuts der har ligget på gulvet, og din mor så har sagt at du ikke måtte spise dem, fordi du så ville blive syg. Den traumatiske oplevelse er så af dit ubevidste sind, blevet forbundet med det at spise peanuts. Efterfølgende har den så givet din krop besked på at bekæmpe peanuts med antistoffer, for at holde dig i sikkerhed.

En anden teori der går på immunologisk-traumatisk betingning, er at et harmløst stof som fx pollen var tilstede mens immunsystemet arbejdede på højtryk for at bekæmpe en reel fare som en svampe-, bakterie- eller virusinfektion. Et eksempel kunne være en person, hvis immunsystem er i fuld gang med at bekæmpe en forkølelse, som er udenfor i haven, og samtidig indånder pollen fra et birketræ der står i nærheden. Hvis immunsystemet så fejlagtigt forbinder dette pollen med det virus der er i kroppen, kan det udvikle antivirus mod birkepollen, så det næste gang det bliver udsat for det, bekæmper det ligeså kraftigt som hvis det var en forkølelse.

Hvis du bare kunne få din krop til at forstå, at der ikke er noget at være bange for, så kunne du undgå den allergiske reaktion. Problemet er bare at du ikke kan kommunikere med din krop med dit bevidste sind. Du er nødt til at gå igennem det ubevidste sind. Og det er her hypnoseterapien kommer ind i billedet:

Allergi og hypnose vist i symboler